Header
  • English

Opšti uslovi

Vozilo se smatra iznajmljenim kada je potpisan standardni ugovor između najmoprimca i najmodavca (agencije ADE Rent-a-Car). Najmoprimac svojim potpisom bezuslovno prihvata standardne uslove, garantuje tačnost svih navedenih podataka i prihvata nadležnost suda u Beogradu za slučaj sudskog spora.

Vozilo se iznajmljuje u ispravnom stanju, sa svim pripadajućim priborom i dokumentima o vozilu.

Vozilo može iznajmiti lice sa najmanje 23 godine starosti, koje poseduje vozačku dozvolu 1 godinu, odnosno 25 godina starosti i 2 godine vozačku dozvolu, za vozila srednje kategorije.

Iznajmljeno vozilo, ni pod kakvim okolnostima, ne sme se koristiti:

1) ukoliko je vozač pod uticajem alkohola ili droga;

2) u protivzakonite svrhe;

3) za obuku vozača;

4) za prevoz putnika i robe uz nadoknadu;

5) za vuču prikolica ili drugih vozila ;

6) za učestvovanje u motosportskim priredbama ;

Iznajmljeno vozilo može se koristiti samo za vlastite potrebe i ne sme se iznajmljivati ili posuđivati trećem licu. Vozilo se ne sme opterećivati putnicima ili predmetima preko dozvoljene maksimalne težine.
Izlazak van granica Srbije iznajmljenim vozilom nije dozvoljen bez dozvole najmodavca.
Sve detalje možete pogledati u tekstu ugovora.

 

USLOVI NAJMA
uslovi-najmaMinimum trajanja najma je 24 sata (1 dan) sa 100 km uračunatih u cenu. Prekoračenje roka vraćanja vozila duže od 1 sata računa se kao 1 dan.
Doprema vozila do aerodroma Beograd besplatna u toku radnog vremena.
Sedište za bebu i lanci – gratis.
Depozit (garancija) za pravna i fizička lica je obavezan i konstatuje se u ugovoru.

 

ODRŽAVANJE VOZILA
Najmoprimac se obavezuje da održava vozilo u dobrom stanju i redovno proverava ulje u motoru i menjaču, kao i vodu u hladnjaku, akumulatoru i pritisak u gumama. Korisnik je odgovoran za sve štete nastale kao posledica održavanja, suprotno napred navedenim uslovima. U slučaju da iznajmljeno vozilo za vreme najma dostigne kilometražu na kojoj je predviđen redovni servis, korisnik je dužan da obavesti ADE Rent-a-Car i preda vozilo na raspolaganje poslovnici kako bi bilo moguće obaviti servis ili predati korisniku vozilo u zamenu.

 

USLOVI PLAĆANJA
Naplata se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu NBS.  Primamo sve vrste platnih kartica.
Odobravamo popust na mesečni najam vozila!
Cena najma sa dva vozača uvećava se za 5 %.

kreditne-kartice